Ο ΑΡΣΕΝΙ ΤΑΡΚΟΦΣΚΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ