Λογοτεχνία, ιδεολογία και πολιτική στράτευση στον ισπανικό εμφύλιο. Μια συγκριτική ανάλυση των αυτοβιογραφικών έργων Πεθαίνοντας στην Καταλωνία του George Orwell και Η Φλόγα του Arturo Barea.Συγγραφέας: Πολίτου, Μαρία