ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑΣυγγραφέας: Αθανασάκης Ν., Απόστολος