Η ΑΠΛΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ° ΚΑΤΑΣΤΕΡΩΝΩ (ΤΩΡΑ)Συγγραφέας: Δεπούντης, Ιάσων