Γαβαλάς, Γιώργος ΕΞΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΕΞΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Γαβαλάς, Γιώργος ΌΤΑΝ ΕΡΩΤΕΥΘΩ ΕΝΑ ΠΡΩΙ
ΌΤΑΝ ΕΡΩΤΕΥΘΩ ΕΝΑ ΠΡΩΙ
Γαβαλάς, Γιώργος ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Γαβαλάς, Γιώργος ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Γαβαλάς, Γιώργος ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Γαβαλάς, Γιώργος ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Γαβαλάς, Γιώργος ΕΝΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΕΝΝΕΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Γαβαλάς, Γιώργος ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΤΡΙΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ