Πεφάνης, Γιώργος Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ (2000-2016). ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ (2000-2016). ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η έννοια του σύγχρονου στη φράση «σύγχρονη ελληνική δραματουργία» δεν αναφέρεται σε μια σχέση αλληλοαποκλειόμενων χαρακτηριστικών (σύγχρονο-παλαιότερο,...

3,00€