Πυλαρινός, Θεοδόσης "ΑΛΩΣ ΕΡΩΤΙΚΗ, ΑΛΩΣ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ" (Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Ηλίου και Σελήνης άλως, Ίκαρος 2017)
"ΑΛΩΣ ΕΡΩΤΙΚΗ, ΑΛΩΣ ΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣ ΠΑΝΑΓΙΑ"
Η κριτική του Θεοδόση Πυλαρινού στη συλλογή του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, Ηλίου και Σελήνης άλως (Ίκαρος 2017) επικεντρώνεται στη μυθική διάσταση των γυναικείων...

3,00€

Πυλαρινός, Θεοδόσης ΤΟ "ΚΡΟΥΣΜΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ "ΚΡΟΥΣΜΑ" ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
Τα δύο σταυροαναστάσιμα μέρη του ποιήματος (ΧΧ Εadem sed aliter και XXI Κανδηλάπτης), καρπός μεγαλοβδομαδιάτικος του 1989, με τα οποία αρχίζει την τελευταία...

3,00€