Κώστας, Παπαγεωργίου, ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΑΝΑΣΟΥ, Γονυπετείς
ΤΖΟΥΛΙΑ ΓΚΑΝΑΣΟΥ, Γονυπετείς