Αραμπατζίδου, Λένα Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΩΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΩΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος είναι γνωστός ως ο πρώτος και ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του κινήματος του αισθητισμού στην Ελλάδα. Ο αισθητισμός, γνωστός...

3,00€

Αραμπατζίδου, Λένα Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΩΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΩΣ ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ Ν. ΕΠΙΣΚΟΠΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Νικόλαος Επισκοπόπουλος είναι γνωστός ως ο πρώτος και ένας από τους βασικούς εκπροσώπους του κινήματος του αισθητισμού στην Ελλάδα. Ο αισθητισμός, γνωστός...

3,00€