Καλίτση, Μαρία Η "ΣΦΑΛΕΡΗ ΨΥΧΩΣΗ" ΤΟΥ Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ: ΤΑ "ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ", 1948
Η "ΣΦΑΛΕΡΗ ΨΥΧΩΣΗ" ΤΟΥ Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ: ΤΑ "ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ", 1948
Θα επιχειρήσω να εκθέσω την «κομμουνιστοφοβία» του Καραγάτση όπως παρουσιάζεται στο μυθιστόρημα Τα Σύνορα του Μίσους. Το έργο, που έχει παραμεληθεί από...

3,00€