Αδάλογλου, Κούλα ΠΥΚΝΑ ΑΝΑΒΛΥΖΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ Μάρκος Μέσκος, Συνηγορία Ποιήσεως / Τα ποιήματα της σκάλας / Τα λύτρα
ΠΥΚΝΑ ΑΝΑΒΛΥΖΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
Η υπόθεση εργασίας για το κείμενο που ακολουθεί είναι να συσχετιστούν κάποιες από τις θέσεις του ποιητή στη Συνηγορία Ποιήσεως με συγκεκριμένα παραδείγματα...

3,00€