Αποστολίδου, Βενετία ΤΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΕΣΚΟΥ
ΤΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΟ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΕΣΚΟΥ
Το άρθρο ξεκινά από την αφετηρία ότι το πεζογραφικό έργο του Μέσκου μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως αυτόνομο από το ποιητικό του, στο πλαίσιο βέβαια...

3,00€