Αθανασοπούλου, Αφροδίτη ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ - ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Η ΓΥΝΑΙΚΑ - ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ: Η ΓΥΝΑΙΚΑ - ΜΗΤΕΡΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ
Στην εργασία αυτή ανιχνεύω την παρουσία της γυναίκας – μητέρας στην ποίηση του Τάσου Λειβαδίτη. Η εξέταση οργανώνεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας...

3,00€